Keep-it merke

Tradisjonell datomerking

Det tradisjonelle datostemplet er bestemt og påstemplet fra produsenten av matvaren. Normalt benyttes to ulike typer datostempler i Norge; “siste forbruksdag” og “best før”.

 

”Siste forbruksdag” benyttes på lett bedervelige varer som for eksempel kjøtt, fisk og melkeprodukter. Etter siste forbruksdag kan mikroorganismer i maten gjøre deg syk dersom du spiser produktet.

 

“Best før” betyr at varen skal holde akseptabel (god?) kvalitet, smak, farge og konsistens, inntil datostemplingens utgang. Produktet kan normalt benyttes etter utgått dato, men en gradvis degradering av kvaliteten vil skje – normalt uten fare for utvikling av helsefarlige mikroorganismer.

 

Matvareprodusenten har alltid ansvar for å benytte riktig type datostempel og bestemme hvor lang holdbarheten skal være. Dette er naturlig fordi det er produsenten som best kjenner sitt eget produkt, ingrediensene som benyttes og hvordan kvalitet og holdbarhet til produktet er, og oppfører seg, over tid.

 

– Det kan være vanskelig å sette riktig holdbarhetsdato på enkelte produkter. Dette fordi temperaturen påvirker holdbarheten til matvarene våre. Desto høyere temperatur, desto kortere holdbarhet og omvendt, sier næringsmiddelteknolog, Dr. Therese Faye i Keep It Technologies.

 

– Uansett hvilken temperatur man tar utgangspunkt i, vil det alltid være en antakelse – normalt med gode sikkerhetsmarginer for å unngå at du som forbruker får dårlige produkter når du skal spise maten! Selve datoen som stemples på matvaren er derfor alltid en beregnet dato – eller “beste gjetning” som vi i Keep-it normalt sier. Dessverre betyr dette også at vi kaster alt for mye god mat i Norge, sier Dr. Faye.