NO EN ES DA FR DE NL
Keep-it

Spørsmål og svar

 • Hvordan fungerer Keep-it®​?

  Når Keep-it® holdbarhetsindikator påføres et produkt vil indikatoren starte registreringen av den temperaturen produktet til en hver tid blir utsatt for.

  Innholdet i indikatoren er utviklet helt spesielt for forskjellige produkter og simulerer hvordan holdbarheten på produktet reduseres over tid.  Når produktet oppbevares varmt, vil indikatoren bevege seg raskt. Når produktet oppbevares kaldt, vil indikatoren bevege seg sakte. 

  Den mørke stripen beveger seg fra høyre, mot venstre. Når den mørke stripen er lang, er matvaren fersk.

  For eksempel: Dersom et fiskeprodukt er beregnet til å være holdbart i tolv dager ved 4℃, vil holdbarheten reduseres dersom fisken oppbevares i mer enn 4℃ i snitt, og holdbarheten vil øke dersom fisken oppbevares under 4℃ i snitt.  Når indikatoren viser null er fisken ikke lenger holdbar ifølge matvareprodusenten.

 • Hvor finner jeg Keep-it®?

  Rema 1000ous.svg#asset:561:url


  gilde.svg#asset:531godehav.svg#asset:541nortura.svg#asset:551salmar.svg#asset:571stange.svg#asset:581

 • Kan jeg stole på at maten er trygg når det er en Keep-it® holdbarhetsindikator på?

  Generelt er maten i Norge veldig trygg å spise. Keep-it® indikatoren gjør deg tryggere ved at du kan se om produktet har vært oppbevart ved riktig temperatur fra og med produksjon, gjennom hele kjølekjeden og til din oppbevaring i kjøleskapet. Keep-it® gjør ikke kvaliteten på maten bedre, og kan ikke avsløre mat som er dårlig i utgangspunktet. Kvaliteten på produktene er produsentens ansvar, mens Keep-it hjelper deg med å vurdere holdbarheten ut fra hvordan produktet har vært oppbevart.

 • Hva gjør jeg når Keep-it® indikatoren viser 0 dager igjen?

  Det er alltid produsenten som er ansvarlig for og setter holdbarhetsprofilen til et produkt, og bestemmer om det skal stemples med «Best før» eller «Siste forbruksdag». Keep-it®
  holdbarhetsindikator kalibreres for hvert enkelt produkt basert på at kvaliteten skal være god i X antall dager (X varierer fra produkt til produkt) ved 4℃.  Dersom produktet oppbevares kaldere vil det kunne brukes etter den påstemplede datoen, og Keep-it indikatoren vil vise 0 etter denne datoen.  Dersom produktet oppbevares varmere enn 4℃, vil det motsatte skje. Holdbarhetsindikatoren registrerer fortløpende temperatur og tid, og viser hvor mange dager holdbarhet som gjenstår, mens tradisjonell datostempling kun er et estimat.

   Hva skal du så gjøre:

  «Best før»-merkede produkter:
  Når Keep-it viser 0 dager igjen har produktet nådd det punktet hvor produsenten anbefaler at man ikke skal konsumere produktet, basert på at kvaliteten ikke lenger er god. Vi anbefaler derfor at man tilstreber å bruke produktet før 0-merket.

  «Siste forbruksdag»-merkede produkter:
  Når Keep-it viser 0 dager igjen skal produktet ikke konsumeres. Det er forbundet med helsefare å bruke produktet etter at Keep-it indikatoren viser 0 dager igjen.

  Holdbarhetsindikatoren Keep-it er det verktøyet som gir deg løpende informasjon om produktets faktiske holdbarhet. Da kan du lettere planlegge hva du skal spise når, være trygg på kvaliteten og kaste mindre mat.

 • Må jeg fjerne Keep-it® fra emballasjen før jeg leverer emballasje til gjenvinning?

  Nei, det er ikke nødvendig å ta av Keep-it® indikatoren fra emballasjen før denne leveres til gjenvinning. Indikatoren er laget av standard miljøplast som benyttes til emballasje for de aller fleste matvarer.

 • Inneholder Keep-it® noen skadelige stoffer?

  Nei, det er ingen farlige eller skadelige ingredienser i Keep-it® indikatoren. Alle ingrediensene i indikatoren finnes også i vanlige næringsmidler. Dersom det går hull på indikatoren, er det bare å skylle vekk innholdet med vann.

 • Hvor nøyaktig er Keep-it® indikatoren?

  • De enkelte matvarer har noe variasjon i holdbarheten. Vi tar hensyn til denne variasjonen ved utvikling av indikatorer for spesifikke produkter. Det vil alltid være produsenten som er ansvarlig for matvarens holdbarhet.
  • Keep-it® indikatoren inneholder avansert kjemi med flere kjemiske reaksjoner som går parallelt. Vi anser intervallet mellom 0℃og 12℃, som det temperaturområdet som er mest relevant for oppbevaring av kjølevarer, og det er derfor i dette området indikatoren har sitt spesifikke virkningsområde.
  • Indikatoren virker imidlertid godt utenfor dette intervallet også, ned til ca -5℃ og opp til 25℃, men ved disse temperaturene kan det oppstå noe avvik i forhold til den korrelerte holdbarheten til et spesifikt produkt. Uansett vil Keep-it indikatoren gi relevante utslag i holdbarheten hvis produktet oppbevares ved romtemperatur over en kortere periode, for så å bli lagret kaldt etterpå. (For eksempel lang biltur og så i kjøleskap). Det er også viktig å understreke at Keep-it® (i likhet med tradisjonell datostempling) er gyldig frem til emballasjen brytes.
  • Nøyaktigheten på den kjemiske reaksjonen i indikatoren vil normalt ligge innenfor pluss minus 0,5 – 1 dag, men dette kan variere litt fra produkt til produkt og ved hvilke temperaturer matvaren har blitt oppbevart.
 • Kan jeg fortsatt bruke Keep-it® indikatoren selv om jeg fryser ned et produkt?

  Når en ferskvare som er beregnet for kjøling fryses ned, endres forutsetningene for holdbarheten. Derfor vil en Keep-it® indikator som er kalibrert for kjøletemperatur ikke lenger være nøyaktig dersom ferskvaren fryses. I disse tilfeller må du se bort fra både tradisjonell datostempling og Keep-it indikatoren, og gjøre dine egne vurderinger.

 • Viser Keep-it® indikatoren korrekt holdbarhet etter at jeg har åpnet pakken/brutt emballasjen?

  I det tidspunktet du åpner pakken må du se bort fra Keep-it® indikatoren. Dette gjelder også tradisjonell datostempling. Straks emballasjen åpnes påvirkes holdbarheten og nedbrytningen av produktet går raskere. Derfor vil ikke holdbarheten kunne måles nøyaktig etter at emballasjen er åpnet.

 • Hva betyr det når to like produkter (med samme datostempel) har Keep-it® indikatorer med forskjellige gjenværende holdbarhet?

  Det kan være flere årsaker til at samme produkt får ulik holdbarhet:

  - Produktene kan ha blitt oppbevart ved ulike temperaturer hos produsent, transportør eller i butikk 

  - Du kan ha oppbevart produktene ved forskjellig temperatur på vei fra butikken eller på kjøkkenbenken

  - Du kan ha oppbevart produktene på ulike steder i kjøleskapet. Temperaturen i et kjøleskap kan variere. Det er oftere kaldere nederst i kjøleskapet enn øverst.

 • Hvordan kan jeg forsikre meg om at Keep-it® indikatoren er aktiv?

  Du kan se at indikatoren er aktiv ved å se om det er trykket ned en firkant på høyre side av indikatoren. I tillegg skal det være lyseblå farge i det lille vinduet til høyre.  

Bilde av Keep-it-indikatoren